Herbestemming

Op dit moment is in het buitengebied minder dan een derde van de agrariërs puur gericht op landbouw. Steeds vaker hebben agrariërs een neventak, denk aan een zorgboerderij, camping, boerderijwinkel, of kinderopvang. Terwijl het ene bedrijf behoefte heeft aan uitbreiding, zullen andere stoppen of een functiewijziging ondergaan. Welke functiewijziging bij uw bedrijf het beste past is afhankelijk van uw wensen, bestemmingsmogelijkheden (bestemmingsplan) en bedrijfslocatie. Zo zal een landbouwontwikkelingsgebied zich richten op agrarische activiteiten. In en rondom de bebouwde kom zal het realiseren van een burgerwoning weer een grotere kans hebben. Weer andere locaties lenen zich juist meer voor natuurontwikkeling of vestiging van andere bedrijfsactiviteiten zoals een caravanstalling of een zorgboerderij. Kortom, het vinden en realiseren van een herbestemming op uw bouwblok is maatwerk. Maashuys Vastgoed en Advies is specialist in uw regio. Wij hebben een groot netwerk en veel juridische en bestemmingsplantechnische kennis op het gebied van herbestemmingsmogelijkheden.

Particulieren en bedrijven in het buitengebied

Steeds meer particulieren en niet agrarische bedrijven vestigen zich op het platteland. Vrijkomende agrarische locaties kunnen in sommige gevallen met succes worden omgezet in plattelandswoningen of bedrijfslocaties. Ook hiervoor kan Maashuys Vastgoed en Advies u van dienst zijn door haar uitgebreide netwerk.

Neem contact op met ons