Ecologie

Op dit moment is ecologie een integraal onderdeel van veel verschillende soorten plannen. Ecologie is hierbij het vertrekpunt in de planvormingsfase. Ecologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de interacties tussen levende organismen en hun omgeving. Bij Maashuys begrijpen we dat deze interacties complex zijn en een diepgaand begrip vereisen om duurzame oplossingen te vinden die zowel het ecosysteem als de menselijke samenleving ten goede komen. We beschikken over ecologische kennis waarmee het mogelijk is om een breed scala aan ecologische onderzoeken uit te voeren. Onze onderzoeken en adviezen zijn gericht op het ontwikkelen van praktische, milieuvriendelijke oplossingen die in harmonie zijn met de natuur. Denk hierbij aan een Quickscan flora en fauna, veldonderzoek ecologie, AERIUS-Berekening, begeleiding bij projecten en begeleiding bij vergunningsaanvragen.

Neem contact op met ons