Herbestemming

Op dit moment is in het buitengebied minder dan een derde van de agrariërs puur gericht op landbouw. Steeds vaker hebben agrariërs een neventak, denk aan een zorgboerderij, camping, boerderijwinkel, of kinderopvang. Terwijl het ene bedrijf behoefte heeft aan uitbreiding, zullen andere stoppen of een functiewijziging ondergaan. Welke functiewijziging bij uw bedrijf het beste past is afhankelijk van uw wensen, bestemmingsmogelijkheden (bestemmingsplan) en bedrijfslocatie. Zo zal een landbouwontwikkelingsgebied zich richten op agrarische activiteiten. In en rondom de bebouwde kom zal het realiseren van een burgerwoning weer een grotere kans hebben. Weer andere locaties lenen zich juist meer voor natuurontwikkeling of vestiging van andere bedrijfsactiviteiten zoals een caravanstalling of een zorgboerderij. Kortom, het vinden en realiseren van een herbestemming op uw bouwblok is maatwerk. Maashuys Vastgoed en Advies is specialist in uw regio. Wij hebben een groot netwerk en veel juridische en bestemmingsplantechnische kennis op het gebied van herbestemmingsmogelijkheden.

Ontwikkeling

Op dit moment is er in Nederland een aanzienlijke vraag naar woningen. Door de mogelijkheden van locaties in stedelijke gebieden of aan de rand daarvan te analyseren, kunnen we snel beoordelen of een plek potentie heeft voor ontwikkeling. Met een focus op transparantie onderzoeken we zorgvuldig de mogelijkheden en haalbaarheid. Na het vaststellen van haalbaarheid, het opstellen van een principeverzoek, principemedewerking van de gemeente en het verwerven van de locatie, richten we ons op het ontwerpen van plannen voor hoogwaardige woningen. Hiermee initiëren we unieke woonprojecten die passen bij de omgeving, rekening houdend met zowel de huidige bewoners als toekomstige bewoners.

Binnen ons uitgebreide netwerk werken we samen met diverse partijen die elk hun specifieke rol hebben in de vastgoedmarkt. Dit omvat niet alleen overheden en projectontwikkelaars, maar ook beleggers in vastgoed en exploitanten in verschillende sectoren. Hierdoor zijn we in staat om partijen, mensen en mogelijkheden effectief met elkaar te verbinden. Als u vragen heeft over de mogelijkheden van uw panden of percelen kunt u via de onderstaand knop contact opnemen. 

Neem contact op met ons