Overige diensten

In het buitengebied vinden de laatste jaren grote veranderingen plaats. Hierdoor staan met name de agrarische ondernemers vaak voor grote uitdagingen. Agrarisch ondernemen wordt steeds meer vooruit kijken naar de langere termijn. Vaak als gevolg van maatregelen vanuit overheden dienen er beslissingen genomen te worden die passen bij uw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan uitbreiden, ruimte voor ruimte, herbestemming of een functieverandering. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook energietransitie of natuurontwikkeling kansen bieden.

Dergelijke ingrijpende maatregelen vragen om een professionele begeleiding. Maashuys Vastgoed en Advies kan u door haar jarenlange ervaring bijstaan bij het oriënteren en nemen van deze beslissingen.

De onderstaande diensten behoren tot onze specialisme:

 • Agrarische makelaardij (aan en verkoop)
 • Energietransitie
 • Productierechten  
 • Bedrijfsbeëindiging
 • Energietransitie (zonneweide)
 • Functieveranderingen
 • Herbestemming
 • Kavelruil
 • Natuurontwikkeling
 • Onteigeningsdeskundige
 • Pacht en erfpacht
 • Planschade
 • Productierechten (stikstof, fosfaat en betalingsrechten)
 • Rentmeesterschap
 • Ruimte voor ruimte
 • Taxaties

Neem contact op met ons