Warme grond

WARME GROND VERKOPEN?

Warme grond is een term die gebruikt wordt om percelen grond aan te duiden die op dit moment slechts een geringe waarde vertegenwoordigen, maar de potentie hebben om in de toekomst veel meer waard te worden. Dan moet echter wel het gebruik van de grond gewijzigd worden. Denk aan gebieden in de buurt van steden waar in de toekomst compleet nieuwe woonwijken gebouwd gaan worden of een industriegebied zal verrijzen. Nu is dat nog landbouwgrond met een waarde van enkele euro’s per vierkante meter. Na een bestemmingswijziging is die waarde echter vele malen hoger

HUIZEN NODIG! Er moeten jaarlijks tienduizenden woningen worden gebouwd om in deze ‘behoefte’ te kunnen voorzien. Veel huizen worden gebouwd op locaties die oorspronkelijk in bezit waren van gemeenten en projectontwikkelaars. Deze beschikbare locaties raken echter op. De provincies en gemeenten kijken de laatste tijd steeds vaker naar eventuele locaties in het landelijk gebied om nieuwe woonwijken aan te leggen/bouwen.

GROND NODIG
Inmiddels zijn veel projectontwikkelaars en aannemers bezig om grondposities te verwerven. Maashuys Vastgoed en Advies treedt inmiddels op voor verschillende ondernemers en zoekt naar de beste oplossingen. Voor iedere grondeigenaar kan dat verschillend zijn! Projectontwikkelaars zijn bereid forse bedragen voor grond te betalen, maar dan wel als er enige zekerheid is dat er ook echt op de grond gebouwd mag gaan worden. De vraag die dan naar boven komt is wanneer die zekerheid er is, en of partijen wel bereid zijn om langere tijd aan elkaar verbonden te zijn.

BELASTE VERKOOPOVERWAARDE
Een agrarisch ondernemer wil de grond ook pas verkopen als hij een groot bedrag voor zijn grond kan ontvangen, en dan alleen als hij de overwaarde kan herinvesteren. Als de agrariër deze grote overwaarde niet kan herinvesteren zal er aanzienlijk belasting betaald moeten worden. Dit laatste willen de meeste agrariërs niet.

HERINVESTEREN
Om (een grote) overwaarde op landbouwgrond te kunnen herinvesteren moet er sprake zijn van overheidsingrijpen in het kader van de fiscale herinvesteringsregeling. Dit is alleen als er op de gronden een bestemmingsplan voor bebouwen ligt, en/of de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op de grond is gelegd of als er sprake is van een “dreigende” onteigening! In de meeste situaties is daar echter nog geen sprake van. Aangezien de projectontwikkelaars nu belangstelling hebben voor grondposities en er (nog) geen overheidsingrijpen is, is het voor een grondeigenaar best lastig om nu al zaken te doen.

DESKUNDIGE HULP

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, of zelf te maken hebben met de mogelijke ontwikkeling van uw grond dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Graag informeren wij u dan in een vrijblijvend gesprek over uw vragen en uw mogelijkheden.