Beschrijving

De twee aangeboden kadastrale percelen zijn aangrenzend en gelegen aan de Kleinestraat te Oeffelt. De percelen zijn buitendijks gelegen, nabij de Maas. De bereikbaarheid van de percelen is uitstekend. Via de Kleinestraat zijn de percelen direct te betreden. De percelen werden de afgelopen jaren, tezamen met meerdere aangrenzende percelen, gebruikt als akkerbouwland.

Bijzonderheden

Perceel Boxmeer Z 3732 is belast met herinrichtingsrente. Deze bedraagt € 7,08 per jaar, met als eindjaar 2027.
Perceel Boxmeer Z 3733 is belast met herinrichtingsrente. Deze bedraagt € 272,89 per jaar, met als eindjaar 2027.

Kenmerken